Lietuvos gyventojai teigiamai vertina alkoholio kontrolės politiką

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento užsakymu atliktas šalies gyventojų tyrimas atskleidė, kad net pusė (51 proc.) šalies gyventojų teigiamai vertina prekybos alkoholiu laiko sutrumpinimą. Tuo tarpu, 2018 m. teigiamai vertinusių prekybos laiko ribojimą buvo 48 proc., o neigiamai – 47 proc.

Remiantis tyrimu, kurio metu buvo apklausiami 18-74 metų amžiaus gyventojai, paaiškėjo, kad net daugiau nei du trečdaliai  (67 proc.) Lietuvos gyventojų teigiamai vertino amžiaus cenzo padidinimą iki 20 metų. Anksčiau įsigyti ir vartoti alkoholį buvo leidžiama nuo 18 metų.

62 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų džiaugiasi, kad buvo visiškai uždrausta alkoholio reklama. Palyginimui, tokių gyventojų 2018 m. buvo 57 proc. Net 60 proc. gyventojų teigiamai vertino alkoholio reklamos draudimą internete ir 73 proc. patenkinti, kad dėl alkoholio reklamos draudimo televizijoje. Lyginant su 2018 m., gyventojų, kurie teigiamai vertina alkoholio reklamos draudimą, skaičius paaugo.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės užsakymu atliktas tyrimas atskleidė, kad lyginant su 2018 metais, net 14 proc. išaugo gyventojų dalis, kuri pritaria amžiaus cenzo padidinimui iki 20 metų, kai leidžiama įsigyti, turėti ir vartoti alkoholį. 9 proc. išaugo ir gyventojų, patenkintų alkoholio reklamos užraudimu internete ir 12 proc. padidėjo gyventojų skaičius, teigiamai vertinančių alkoholio reklamos draudimą televizijoje.

35 proc. apklaustųjų pastebėjo, kad sugriežtinus alkoholio prekybos reglamentavimą, jų gyvenamoji aplinka, vertinant sklindantį triukšmą iš alkoholio prekybos vietų ir kriminogeninę situaciją, pagerėjo. 10 proc. žmonių gyvenamoji aplinka labai pagerėjo, 25 proc. – šiek tiek pagerėjo.

(indo: www.lvzs.lt)

Rašyti komentarą