R. Karbauskio vadovaujama šešėlinė Vyriausybė darbą pradėjo memorandumu I. Šimonytės Vyriausybei ir raginimu visoms partijoms susitarti dėl švietimo

Į pirmą posėdį susirinkę šešėlinės Vyriausybės nariai priėmė memorandumą dėl COVID–19 pandemijos valdymo, ragindami I. Šimonytės Vyriausybę užtikrinti smulkaus verslo lygiateisiškumą ir smulkaus verslo atstovus lygiaverčiais pagrindais įtraukti į patariamąją ekspertų tarybą, kurioje šiuo metu dirba tik stambųjį verslą atstovaujančios asociacijos.

„Skelbėme pandemijos pasekmių mažinimo gaires ir mūsų rekomendacijas Vyriausybei. Dalis iš mūsų pasiūlymų, pavyzdžiui, mokytojų skiepijimas prieš atveriant mokyklas, buvo pradėti įgyvendinti. Kalbama ir apie verslų atvėrimą, tačiau jis išlieka, kaip matome po trečiadienio Vyriausybės posėdžio, formalus. Dalis verslų jau viešai sako, kad jie galbūt net nebandys atsidaryti. Todėl į Vyriausybę norėtume kreiptis dar kartą, paragindami užtikrinti smulkaus verslo atstovavimą sprendimų priėmime“, –  sako šešėlinės Vyriausybės Ministras Pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Šešėlinės Vyriausybės siūlymu ekspertų tarybos, kuri teikia rekomendacijas Vyriausybei, veikla turi būti vieša, aiški, o joje – dalyvauti smulkaus verslo atstovai. Nes šiuo metu yra kitaip – dalyvauja tik stambiuosius verslininkus atstovaujantis Lietuvos verslo konfederacija bei Lietuvos pramoninkų asociacija.

Įvertindamas tai, kad švietimas – išskirtinis LVŽS prioritetas, šešėlinis ministrų kabinetas didelį dėmesį skyrė švietimo klausimams. Aptarti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymai rengti Nacionalinį susitarimą dėl švietimo. LVŽS pirmininko, šešėlinio Ministro Pirmininko R. Karbauskio teigimu, būtent parlamentas ir parlamentinės partijos turėtų būti tas subjektas, kuris turėtų rengti šį susitarimą, ir, tariantis su švietimo srityje veikiančiomis asociacijomis, priimti politinius sprendimus dėl Lietuvos švietimo ateities. Šešėlinė Vyriausybė siūlys ministrei susitarimą derinti bei pasirašyti ne Vyriausybėje ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, o Lietuvos Respublikos Seime.

Šešėliniai ministrai taip pat analizavo Vyriausybėje priimtus sprendimus didinti studijų kainas bei mažinti valstybės finansuojamų vietų skaičių. Įvertinus tai, kad švietimo ministrės įsakymas dėl studijų kainų pakėlimo yra priimtas praleidus Mokslo ir studijų įstatyme nustatytą terminą bei taip pažeidžiant studentų bei jų tėvų teisėtus lūkesčius bei teisinės valstybės principą, buvo nuspręsta su pareiškimu kreiptis į Lietuvos Vyriausiąjį Administracinį Teismą, tikintis, jog teisiniu keliu pavyks apginti Lietuvos šeimų interesus.

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, keldama studijų kainas, elgėsi labai neatsakingai, taip iš esmės skatindama gabių ir išsilavinusių jaunuolių emigraciją vien dėl to, kad drastiškai, kai kada net daugiau nei du kartus pakėlė studijų kainą. Dalis jaunų žmonių Lietuvoje tiesiog neišgalės susimokėti už aukštąjį mokslą. Netgi finansų ministerija savo raštuose Vyriausybei yra pripažinusi, kad toks studijų kainos kėlimas yra nepagrįstas. Tad jaučiame savo pareigą bei atsakomybę teisinėmis priemonėmis siekti, kad ministrės įstatymas būtų panaikintas teisme, jeigu nenorima girdėti jaunų žmonių balso“, – sako R. Karbauskis.

Pirmame posėdyje apsvarstyta ir Aplinkos ministerijoje susidariusi padėtis, kuomet paaiškėjo atvejai, jog aplinkos ministras liberalas S. Gentvilas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus siūlydamas ministerijai inicijuoti privačių miškų apmokestinimo naikinimą, kuomet pats ir jo artimi giminaičiai nuosavybėje turi nemažai privačių miškų plotų. Atkreiptas dėmesys ir į galimą ministro spaudimą Aplinkos apsaugos departamento vadovei, kuomet jai buvo išsakyti priekaištai dėl to, kad apie galimai neteisėtą teršėjų veiklą pranešė prokuratūrai bei nurodymai pirmiau susitarti ministerijos viduje. Be to, šešėlinių ministrų netenkina ir S. Gentvilo atsakymai į LVŽS frakcijos klausimus. Jie įvertinti kaip neišsamūs, neišsklaidantys abejonių. Dėl to šešėlinis kabinetas priėmė sprendimą siūlyti LVŽS frakcijai  pradėti S. Gentvilo kaip aplinkos ministro interpeliacijos procedūras.

Posėdyje pristatytas ir šešėlinių ministrų – aplinkos  ministrės Ligitos Girskienės, energetikos ministro Arvydo Nekrošiaus bei teisingumo ministrės Agnės Širinskienės – siūlymas plėsti specialiojo prokuroro statusą bei su tuo susijusias prokurorų nepriklausomumo garantijas, papildomą teisinę apsaugą prokurorams suteikiant tuomet, kai jie  atlieka nusikalstamų veikų tyrimus aplinkosaugos srityje, kur yra įtariama, jog aplinkai buvo padaryta ypač didelė žala. Šešėlinis socialinės apsaugos ir darbo ministras Tomas Tomilinas pristatė kompleksines Užimtumo įstatymo pataisas, numatančias subsidijų mechanizmą iš prastovų išeinančiam verslui.

LVŽS šešėlinės Vyriausybės sudėtį patvirtino LVŽS taryba 2021 m. sausio 27 d. Į pirmąjį posėdį susirinkęs šešėlinis ministrų kabinetas patvirtino Vyriausybės programą kaip alternatyvą valdančiųjų – konservatorių ir liberalų – Vyriausybės programai.

Šešėlinio Ministro Pirmininko R. Karbauskio teigimu, pirmasis šešėlinės Vyriausybės posėdis parodė LVŽS konstruktyvų požiūrį.
„Kaip ir žadėjome, nesiekiame aklai oponuoti ir kritikuoti, mūsų kritika konstruktyvi, teikiame pasiūlymus, turime savo programą, kurią norėsime realizuoti. Kitame šešėlinės Vyriausybės posėdyje svarstysime būtiniausius projektus ir pasirengimą Seimo pavasario sesijai“,  – sako jis.

LVŽS, priešingai nei dabar valdančiojoje daugumoje esančios partijos, pabrėžia tradicinę šeimą, kuriai valstybė turi užtikrinti visus reikiamus resursus vystytis ir augti, mokytis ir dirbti, būti sveikiems ir saugiems, gyventi švarioje aplinkoje. LVŽS siekia ugdyti dorą bei išsilavinusį valstybės pilietį, norintį ir galintį gyventi oriai bei kurti Lietuvoje, turintį reikalingų profesinių žinių ir gebėjimų, tačiau visų pirma – vertybinius pamatus, leidžiančius su atsakomybe pritaikyti žinias ir kompetencijas savo gyvenime.

Su šešėlinės Vyriausybės ministrų kabinetu galite susipažinti čia

(info: www.lvzs.lt)

11 komentarų

 1. Luciana 2021-02-21
 2. Randi 2021-02-21
 3. Kenny 2021-02-22
 4. Milagros 2021-02-22
 5. Doris 2021-02-22
 6. Leroy 2021-02-22
 7. Nestor 2021-02-22
 8. Dallas 2021-02-22
 9. Candice 2021-02-22
 10. Chandra 2021-02-23
 11. Mabel 2021-02-24

Rašyti komentarą