Vasario šaltukas Klaipėdoje – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – nebaisus!

Žiemišką vasario 23 dieną Klaipėdoje lankėsi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Seimo Kultūros komiteto  pirmininkas  Ramūnas  Karbauskis.  Kartu  su  Klaipėdoje  išrinktais  Seimo  nariais prof.  Algimantu  Kirkučiu  bei  Dainiumi  Kepeniu,  partijos  pirmininkas  aptarė  aktualiausius Klaipėdos miesto klausimus.

Pirmojoje  susitikimo  dalyje,  vykusioje  LVŽS  Klaipėdos  skyriaus  būstinėje  kartu  su  skyriaus valdyba   susipažinta   su   Klaipėdos   valstybinio   muzikinio   teatro   vizija   bei   rezultatais.   Šias perspektyvas pristatė muzikinio teatro vadovas Jonas Sakalauskas.

„Galiu  pasidžiaugti,  kad  per  dvejus  savo  darbo  teatre  metus  kartu  su  savo  komanda pasiekėme  stulbinamų  rezultatų.  Žiūrovų  skaičius  padidėjo  dvigubai,  teatro  pajamos  iš  bilietų padidėjo kone trigubai. Kaip žinia Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras turi būti renovuojamas ir džiugu,  kad  tiek  miesto  valdžia,  tiek  Vyriausybė  į  šį  projektą  žiūri  palankiai.  Po  renovacijos Klaipėda  turėtų  bene  geriausios  kokybės  muzikinį  teatrą  ne  tik  Lietuvoje  bet  ir  visoje  vidurio Europoje.“,- teigė teatro vadovo pareigas paliekantis ir konkursą į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovus laimėjęs J. Sakalauskas.

Į Klaipėdą atvykusio Kultūros komiteto pirmininko R. Karbauskio teigimu, Klaipėda yra viso Vakarų Lietuvos regiono centras, kuris taip pat turi išlaikyti ir kultūros bei meno sostinės regione vardą. Tam mieste turi netrūkti ne tik populiariosios, bet ir aukščiausios klasės kultūros renginių. Neatsiejama to dalis yra ne tik Muzikinis ar Dramos teatras, bet ir talentų kalvė – Klaipėdos Universitetas.

Seimo  narių  prof.  A.  Kirkučio  ir  D.  Kepenio  teigimu, tik R.  Karbauskio  indėlis  išsaugant Klaipėdos universitetą, kaip kokybiškų studijų ir mokslo centrą regione, buvo bene lemiamas ir taip universitetas išliko esminių reformų pagrindu, bei bus stiprinamas toliau.

Klaipėdiečiams – tikras skandinaviškas būstas

Taip  pat  susitikimo  metu  buvo  aptartos  municipalinio  būsto  programos  įgyvendinimo galimybės. Ši unikali programa LVŽS Klaipėdos skyriaus pristatytoje miesto vizijoje yra vienas iš svarbiausių akcentų.

Šis būstas nuo socialinio būsto skiriasi tuo, kad jame gali gyventi ne tik mažesnių pajamų miesto gyventojai, bet ir aukštesnę pridėtinę vertę Klaipėdai kuriantys specialistai.

„Turime  suprasti,  kad  mes  negalime  iškart  kiekvieno  miestiečio  padaryti  turtingais,  bet galime  kiekvienam  miestiečiui  suteikti  saugumo  jausmą  jam  pasiūlydami  naujausią,  aukščiausios kokybės   gyvenamąjį   būstą.   Toks   būstas   būtų   draugiškas   šeimai,   padėtų   formuoti   miesto bendruomenes. Daug darbų jau yra padaryta – numatytos galimos tokio būsto statybos vietos, yra bendradarbiaujama kartu su Švedijos municipalinių būstų asociacija (SABO), kuriama teisinė bazė. Kad  ir  kokios  reformos  dabar  vyktų  mieste,  paprastai  miestiečiai  to  nepajaučia.  Municipalinis būstas  iškart  sprendžia  socialinio  saugumo,  emigracijos,  demografines  problemas  bei  kardinaliai pakeičia   tiek   miesto,   tiek   regiono   veidą.“,-   įsitikinęs   LVŽS   Klaipėdos   skyriaus   pirmininko pavaduotojas Konstantinas Lotiuk.

Yra numatyti trys municipalinio būsto finansavimo šaltiniai. Į šį būstą galėtų pretenduoti kiekvienas Klaipėdos gyventojas, dirbantis ir kuriantis Klaipėdai, gaunantis legalias pajamas. Kiti kriterijai  būtų  taikomi  atsižvelgiant  į  miesto  ekonominės  plėtros  viziją  –  kokių  specialistų  reikia pačiam  miestui.  Socialinio  ir  municipalinio  būsto  programos  bus  vystomos  kartu  su  tikslu,  kad socialinio būsto poreikis ilgalaikėje perspektyvoje vis mažėtų.

Klaipėdoje bus įkurtos trečiosios Lietuvoje klinikos

Antroji  susitikimo  dalis  persikėlė  į  Respublikinę  Klaipėdos  ligoninę.  Čia  R.  Karbauskis  kartu  su Seimo nariais, LVŽS Klaipėdos skyriaus valdyba susitiko su Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanu prof. Artūru Razbadausku, ligoninės vadovybe ir jos direktoriumi Romaldu Sakalausku.

Klaipėdos klinikų projekto aptarimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje

Kaip  žinia,  Vilniuje  ir  Kaune  veikia   didžiausi  Lietuvoje  medicininiai  centrai  teikiantieji  tretinio lygio  medicinines  paslaugas. Klaipėda šiuo aspektu atsilieka.  Seimo  narys  prof.  A.  Kirkutis  pristatė  trečių  universiteto    klinikų Lietuvoje     „Klaipėdos  klinikų“  idėją  ir  konkrečius  jos  įgyvendinimo  žingsnius.  Šios  idėjos pagrindinis     uždavinys     –     apjungti     visas     Klaipėdoje    veikiančias     ligonines     vieningam bei koordinuojamam darbui skiriant pagrindinį dėmesį miesto ir regiono gyventojų esminiams sveikatos sektoriaus poreikiams.

Pagrindinės  pacientų  problemos  Klaipėdoje  yra  didelės  eilės  ligoninėse  ir  teikiamų jose paslaugų kokybės netolygumas, o gydytojų – didelis darbo krūvis bei nepakankamas atlygis už sunkų  darbą.  Atskirai  veikiančios  ligoninės  neretai  dubliuoja  teikiamas  gyventojams  paslaugas. Ligoninių  aprūpinimas  nėra  suderintas  atsižvelgiant  į  Klaipėdos  miesto  ir  regiono  gyventojų poreikius.   Dėl šios priežasties ligoninių įsigyjama brangi diagnostinę aparatūrą, gydytojų turimos kompetencijos  išnaudojamos  nepilnai  ir  neracionaliai,    todėl  jų  teikiamų  paslaugų  kokybė  nėra vienodo lygio. Už visa tai moka pacientai savo lūkesčiais susilaukti geresnių paslaugų. „Man, kaip buvusiam gydytojui iš pašaukimo norėtųsi, kad žmonės iš vis nesirgtų, o jeigu jau bėda užklumpa – kad pacientas pas gydytoją patektų iš karto, jam nereikėtų laukti ir kad jis gautų pačios aukščiausios kokybės  paslaugas  tame  mieste,  kuriame  gyvena.  Tam  reikalingas  glaudus  miesto  ir  regiono gydymo įstaigų koordinuotas bendradarbiavimas“,- akcentavo Seimo  narys  prof.  A.  Kirkutis

LVŽS   valdyba,   Vyriausybė,   Klaipėdos   plėtros   taryba,   Klaipėdos   miesto   taryba apsvarstė ir pritarė- Klaipėdos inovacijų ekosistemos formavimui Klaipėdos universiteto bazėje. „Ši sistema leidžia šalia švietimo ir mokslinių inovacijų spartesnio diegimo į gyvenimą, pasinaudojant universiteto   veikloje   turimai   teisiniais   privalumais   bei   galimybėmis   šiuolaikiškais   principais apjungti tam tikras administracinio miesto valdymo, paramos smulkaus ir stambaus verslo plėtrai pagerinimo  funkcijas,  apjungti  ir  regiono  sveikatos  sektoriaus  veiklos  valdymą.  Geranoriškas Klaipėdos ir regiono ligoninių bendradarbiavimas ir jų veiklos suderinimas Klaipėdos universitete suformavus  krašto  sveikatos  sektoriaus  koordinavimo  tarybą   leistų  inovatyviai  spręsti  visa  šias pacientų ir medikų problemas.“, – teigė Seimo narys prof. A. Kirkutis.

R. Karbauskis sveikino šią racionalią idėją, bei  domėjosi  kiek  laiko  prireiks  šiems  darbams  įgyvendinti. „Neabejoju, kad tokie planai sulauks Vyriausybės ir Sveikatos ministerijos palaiminimo“- sakė jis.

Brolių Pranciškonų darbas – suteikiantis žmogui viltį

Trečioji  vizito  Klaipėdoje  dalis  persikėlė  į  Šiaurinę  miesto  dalį  –  šv.  Pranciškaus  onkologijos centrą. Čia Broliai Pranciškonai – Brolis Benediktas ir Brolis Astijus Kultūros komiteto pirmininką supažindino su Brolių Pranciškonų veikla Klaipėdoje ir Lietuvoje.

R. Karbauskis ir LVŽS Klaipėdos skyriaus valdyba aplankė Brolius Pranciškonus

„Kiekvienais  metais   Lietuvoje,  Klaipėdos  regione  surengiame  daugiau  nei  dvidešimt  Vilties renginių.  Tai  ir  vienas  garsiausių  ir  prasmingiausių  Lietuvoje  –  Vilties  bėgimas,  taip  pat  Vilties yriai, Vilties žygis ir daug kitų. Šių renginių tikslas yra ne tik suburti žmones, bet ir paskatinti juos prisidėti  įvairia  pagalba  žmonėms,  sergantiems  onkologinėmis  ir  kitomis  ligomis.“,  –  sakė  Brolis Benediktas.

Broliai Pranciškonai centre dirba ne tik su onkologiniais ligoniais, bet ir su neįgaliaisiais, padeda autizmo,  Dauno  sindromu  sergantiems  vaikams.  Dar  viena  neįkainojama  pagalba  yra  skiriama susirgusių  vaikų  tėvams.  Čia  jie  gali  gauti  ne  tik  psichologinę,  bet  ir  atokvėpio  pagalbą.  Centre kasmet savanoriauja šimtai jaunų žmonių.

Broliai Astijus ir Benediktas taip pat pristatė centro plėtros planus, jau nuveiktus darbus.
„Planuojame steigti centrą, kuriame būtų galima pasirūpinti autizmu sergančiais vaikais, jų tėvais. Tam reikalingos naujos patalpos, naujas pastatas, kurio projektą jau esame paruošę.“,- teigia Brolis Benediktas.

R. Karbauskis, prof. A. Kirkutis ir D. Kepenis sutiko bendradarbiauti bei Brolių idėjoms suteikti visą reikiamą pagalbą, ieškoti galimybių prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo. „Brolių Pranciškonų darbas, kurį jie atlieka Klaipėdoje yra neįkainojamas ir mes tiesiog privalome jiems padėti, nes jie jau padeda ne tik mums, bet ir visai Lietuvai“, – teigė LVŽS ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkas R. Karbauskis.

R. Karbauskis ir LVŽS Klaipėdos skyriaus valdyba aplankė Brolius Pranciškonus

Be viso to, žvelgiant į aplinkines valstybes – jų sostinės neretai būna būtent uostai: Ryga, Talinas, Helsinkis ir pan. Žinoma, Lietuva jau turi sostinę, todėl Klaipėdos miestas turėtų būti bent jau stiprus kultūros, medicinos, bei stiprių inovacijų, o svarbiausia – išskirtinai laimingų miesto gyventojų Europos uostas. Taigi atšilimas Klaipėdos mieste neišvengimas, nes pokyčių ir inovacijų planuojama daug ir iš esmės.

 

1 komentaras

  1. Klaipedietiz 2018-03-01

Rašyti komentarą